Safartuuwwan Filuu

Safartuuwwan gargarbaasuun galmeewwan Kitaabessaa LibreOfficef, Kitaabessaa/Saphaphuu LibreOfficef, Calc LibreOfficef, Toleessaa LibreOfficef fi Fakkasaa LibreOfficef filuu dandeessa.

  1. Akaakuu galmee safartuuwwaniif jijjiirruu barbaade bani.

  2. Choose .

  3. Qaaqa hirdaatii bitaa keessaa, safartuuwwan filuu barbaadeef fayyadama lama - cuqaasi.

    Safartuuwwan galmeewwan barruuf filuu yoo barbaade Kitaabessaa LibreOffice lama - cuqaasi.

  4. Waliigala cuqaasi.

  5. Fuula caancala Waliigala irraa, safartuu fili. Qaaqa TOLE waliin cufi.

Safartuuwwan kallattiidhaan saaguu

- LibreOffice Writer - General

Please support us!