Kamshaa gargaaramuun Akkaataalee Sarara Fayyadamuu

Sarara amaloowwaan garaa garaa hiikuuf kamshaa Amaloota wantaa fakkasi kan sajoolee fi sanduuqota makaa ofkeessatti qabata.

Please support us!