Arfiiwwan Addaa Saaguu

Faankishiniin kuni arfiiwwan addaa kan akka mallattoowwan filannoo, sanduuqota, fi mallattowwan bilbilaa garakeessa barruukeeti akka saagdu sii eeyyamu.

keessaa irratti ibsametti walitti makamu.

Please support us!