Arfiiwwan Addaa Saaguu

Faankishiniin kuni arfiiwwan addaa kan akka mallattoowwan filannoo, sanduuqota, fi mallattowwan bilbilaa garakeessa barruukeeti akka saagdu sii eeyyamu.

keessaa irratti ibsametti walitti makamu.

Arfiiwwan Addaa

OfiinSirreessaa

Please support us!