Hammamtaa Sajoo Jijjiiruu

Mul'annoo sajoowwan xiqqaa fi guddaa gidduu jijjiiruu ni dandeessa.

  1. Choose - LibreOffice.

  2. Fuula caancalaa Mul'annoo irraa, Hammamtaa sajoo kamshaa fili.

  3. Click OK.

QindeessuuLibreOffice

Please support us!