Kamshaawwanitti qabduu Ida'uu

Kamshaatti qabduu ida'uu:

Open the context menu of the toolbar (right click) and choose Visible Buttons and then select the button you want to display.

Tarree Qabduu Mul'ataniitti qabduu ida'uu:

  1. Meeshaalee - Maamileessi filiitii, caancalaaKamshaawwan cuqaasi.

  2. Sanduuqa Kamshaawwan keessaa, kamshicha jijjiiruu barbaaddu fili.

  3. Ajajoota Ida'i cuqaasi, ajaja haaraa filiitii, achii Ida'i cuqaasi.

  4. Yoo barbaadde, maqaa ajajaa filachuunii fi Ol Siiqsi fi Gad Siiqsi cuqaasuudhaan tarree Ajajoota irradeebiitee qindeessuu ni dandeessa.

  5. Click OK.

Please support us!