Naannoowwan Wardii gara Galmeewwan Barruutti Garagalchuu

  1. Galmee barruu fi wardiicha lameenuu bani.

  2. Naannoo wardii garagalchuu barbaadduu fili.

  3. Bakkicha filatameetti akeekiiti qabduu hantuutee dhiibi. Yeroo gabaabaaf qabduu hantuutee dhiibiti tursiiti, achii naannoocha garakeessa galmicha barruutti harkisi.

  4. Erga takkaa qareen bakka ati naannoo wardii galchuu barbaaddu teessifamee, qabduu hantuutee gad lakkisi. Naannoon wardii akka wanta OLE tti saagama.

  5. Yeroo kamiyyuutti wanta OLE filattee gulaaluu ni dandeessa.

  6. Wanta OLE gulaaluuf, isa irratti lama cuqaasi.

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. Wanticha OLE galmee maddaa banuuf Bani fili.

Please support us!