Kuusdeetaa Haaraa Uumuu

  1. Faayilii - Haaraa - Kuusdeetaa fili.

    This opens the Database Wizard, where you create a new database file.

  2. Masaka Kuusdeetaa keessaa,gosa kuusdeetaa filadhuutii dirqalicha Masaka Gabatee akka masaka itti aanuutti banuuf filadhu.

    The Table Wizard helps you to add a table to the new database file.

Please support us!