Deetaa Galmeewwan Barruu Irraa Saaguu

You can insert text into other document types, such as spreadsheets and presentations. Note that there is a difference between whether the text is inserted into a frame, a spreadsheet cell, or into the outline view of a presentation.

Sajoo

Dhangiicha akkaataa qabiyyeewwan gabatee muraa itti maxxanfaman filachuuf, kabalicha walti'ina irraa xiyyicha cinaa sajoo Maxxansa cuqaasi, yookiin Gulaali - Maxxansa Addaa filiitii, achii dhangiicha anjii fili.

Harkisuu fi Kaa'uun Fayyadamuun Barruu Garagalchuu

Wardiiwwan Irraa Deetaa Saaguu

Miseensota Fakkasaa Garakeessa Galmeewwan Birootti Garagalchuu

Please support us!