QindeessuuLibreOffice

Fedhii ke waliin akka walta'u LibreOffice ke maamileessuu ni dandeessa.

Kana jijjiiruuf, Meeshaalee - Maamileessi fili qaaqichaMaamileessi banuuf.

Please support us!