Cita sararaa man'eewwan keessa saaguu

Man'eewwan wardii LibreOfficeCalc keessa cita sararaa saaguu

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

Sararicha naqaatti osoo hin taane, kun kan hojjetu qaree gulaalli barruu man'eecha keessaa waliin qofa. Kanaaf jalqaba man'ichaa lama cuqaasi, achii qubannoo barruu'ichaa bakka cita sararaa barbaaddutti takkaa cuqaasi.

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Marsuu sararaa ofumaaniif man'eewwan LibreOfficeCalc dhangeessuu.

  1. Man'eewwan kanneen cita sararaa ofumaaniif barbaadde filadhu.

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Barruu ofumaan marsuufiladhu.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Gabateewwan galmee barruu Barreessaa LibreOffice keessa cita sararaa saagi.

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

Innaa ati gamaa-gamana dhuma tokko tokkoo man'ee barreessitu citni sararaa ofumaanii ni dalagama.

Please support us!