Hojbocquu

Kamshaan Hojbocquu kan banamu yammuu wantaa Hojbocquu tokko filatuudha.

Kuusfaayaa Hojbocquu

Icon Fontwork Gallery

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

Bocaa Hojbocquu

Icon Fontwork Shape

Kamshaa Bocaa Hojbocquuchaa bana. Wantawwan Hojbocquu filataman maratti bocicha fayyadamuuf bocaa tokko cuqaasi.

Hojbocquu Hojjaawwan Qubee Walfakki

Icon Fontwork Same Letter Height

Hojjaa qubee kan wantawwan Hojbocquu filatame wantawwan hojjaa tokicha baratamoo mara irraa jijjiira.

Hiriira Hojbocquu

Icon Fontwork Alignment

Foddaa Hiriira Hojbocquuchaa bana.

Click to apply the alignment to the selected Fontwork objects.

Iddina Arfii Hojbocquu

Icon Fontwork Character Spacing

Select the character spacing values to apply to the Fontwork object.

Custom: Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value.

Value: enter the Fontwork character spacing value.

Toggle Extrusion

Icon Toggle Extrusion

Switches the 3D effects on and off for the Fontwork objects.

Please support us!