Masaka Gabatee

Masakni Gabatee gabatee kuusdeetaa uumuuf si gargaara.

Masaka Gabatee-Dirreewwan Filadhu

Fakkeenya gabatee keenname irra dirree akka jalqabatti fayyadamii gabatee mataa keetii uumi.

Table Wizard - Set Types and Formats

Dirreewwan kee filamaniif odeeffannoo dirree adda baasi.

Masaka Gabatee - Furtuu Dursaa sirreessi

Dirreen gabatee keessa jiru akka furtuu dursaatti fayyadamnu adda baasa

Masaka Gabatee - Gabatee Uumi

Erga masakni xumurame booda, maqaa gabateedhaaf galchiitii akka gabatee galchite fooyyeessuuf barbaadde ifteessi.

Duuba

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Itti aanee

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Xumuri

Jijjiiramoota hunda fayyadami akkasumas masakiichaas cufa.

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Masaka Gabatee-Dirreewwan Filadhu

Please support us!