Maqaa Fayyadamaa fi Iggita Barbaadame

Maqaa fayyadamaa

Maqaa fayyadamaa madda kuusdeetaa waliin walqabsiisuuf galchi.

Password

Iggita madda kuusdeetaa waliin walqabsiisuuf galchi.

Hanga dhuma tursaatti iggita yaadadhu

Qaaqa adda ta'een alatti maqaa fayyadamaa fi iggita walfakkaatu fayyadamuuf filadhu, yeroo ammas madda deetaa tursa ammaa LibreOffice walqabsiistee dha.

Please support us!