Meeshaalee

The Tools menu of a database window.

Walquunnamtiilee

Opens the Relation Design view and checks whether the database connection supports relations.

To'annaa Fayyadamaa

Kuusdeetaan amala kana ni gargaara ta'e qaaqa bulchaa fayyadamaa bana.

Gingilchaa Gabatee

Opens the Table Filter dialog where you can specify which tables of the database to show or to hide.

Tarree Gingilchaa keessatti gabatee gingilchuu barbaadde filadhu.

Sadarkaan yoo gabatee isa baay'ee gubbaa filatte, gabateewwan hundi sadarkaadhaan filatamu.

Sadarkaan yoo gabatee isa gadi aanuu filatte, gabateewwan isaa olitti sadarkaan argaman hin filaman.

SQL

Iddoo hima SQL galchuu dandeessutti qaaqa SQL bana.

Please support us!