Set up user authentication

Some databases require a user name and password.

Maqaa fayyadamaa

Maqaa fayyadamaa kuusdeetaa itti bahuuf fayyadu galchi.

Ittiga barbaadame

Kuusdeetaa gahuuf iggitaaf fayyadamaa kaasaa.

Test Connection

Check if the configured connection can be used to access the database.

Olkaa'ii fi itti fufi

Masaka Kuusdeetaa

Please support us!