Set up Spreadsheet connection

Iddoo argamaa fi maqaa faayilii

Faayila wardiif xurree fi maqaa faayilaa galchi.

Sakatta'i

qaaqa faayila filame banuuf cuqaasi.

Ittiga barbaadame

Fayyadamaa galmee kuusdeetaa iggita gaafachuuf filadhu.

Masaka Kuusdeetaa

Please support us!