Walindhaa Kuusdeetaa Oracle

Kuusdeetaa Oracle argachuuf filannoo adda baasa.

Kuusdeetaa Oracle

Gahiinsa kuusdeeta Oraakilii Solaris ykn Linux irraa ooftuu JDBC fayyadamuu ni dandeessa. Foddaa irraa kuusdeetaa gahuuf, ooftuun ODBC ni barbaachiisa dha.

Maqaa kuusdeetaa Oracle

Enter the name of the Oracle database. Ask your database administrator for the correct name.

sarvarii URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the Oracle database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Lakkoofsa Buufataa

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address.

Oracle JDBC Driver Class

Enter the name of the JDBC driver.

Kutaa yaalii

Qindaa'inoota amma waliin walindhaa yaala.

Dhugoomsuu

Masaka Kuusdeetaa

Please support us!