MariaDB and MySQL Connection

Specifies the options for MariaDB and MySQL databases.

Direct Connection for MariaDB and MySQL databases

Database name

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

ODBC fayyadamii (Java Database Connectivity)walqabsiisi

Madda deetaa ODBC dura ture kan sadarkaa walqabsiisa.

JDBC fayyadamii (Java Database Connectivity)walqabsiisi

Madda deetaa JDBC dura ture kan sadarkaa walqabsiisa.

Fuulli masaka itti aanu filannoo ODBC ykn JDBC irratti hundaa'a.

Walindhaa ODBC

walindhaa JDBC

Dhugoomsuu

Masaka Kuusdeetaa

Please support us!