Walindhaa ADO

Specifies the options for adding an ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) database.

Sajoo Yaaddannoo

The ADO interface is a Microsoft Windows proprietary container for connecting to databases.


Sajoo Qaxxee

LibreOffice requires the Microsoft Data Access Components (MDAC) to use the ADO interface. Microsoft Windows 2000 and XP include these components by default.


Madda deetaa URL

Madda deetaa URL galchi.

Fakkeenya URLs

Faayila aksasii 2000 walqabsiisuuf, dhangii kana fayyadami:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Galaallee kaadhimaa Maayikiroosooft SQL irra kan maqaa turner qabu maqaan walqabsiisuuf, isa itti aanu galchi:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Ooftuu ODBC akka laattuutti gahuuf

DSN=SQLSERVER

Sakatta'i

Qaaqa kuusdeetaa banuuf cuqaasi.

Sajoo Yaaddannoo

A user name can have a maximum of 18 characters.


Sajoo Yaaddannoo

A password must contain 3 to 18 characters.


Masaka Kuusdeetaa

Please support us!