Masaka Kuusdeetaa

Masakni kuusdeetaa faayila kuusdeetaauuma innis odeeffannoo waa'ee kuusdeetaa of keessatti qabata.

Gosa dalagaa fi kuusdeetaa irratti hundaa'ee, Masakni Kuusdeetaa tarreeffama adda addaa qabata.

Select Database

Kuusdeetaa haaraa uuma, faayila kuusdeetaa bana, yknkuusdeetaa dura tureen walqabsiisa.

Olkaa'ii fi itti fufi

Akka ati kuusdeetaa galmeessuuf, gulaaluuf kuusdeetaa banuu, ykn gabatee haaraa galchuu ifeessa.

Walindhaa faayila barruu qinddeessi.

Walindhaa dBASE qindeessi

Walindhaa JDBC qindeessi

Walindhaa kuusdeetaa Oracle qindeessi

MariaDB and MySQL Connection

Qindaa'inoota ODBC

Walindhaa wardii qindeessi

Dhiisi

Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.

Dhiisi

Closes dialog and discards all changes.

Duuba

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Itti aanee

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!