Amaloota kuusdeetaa

Amaloota kuusdeetaa adda baasa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa kuusdeetaa keessatti, Gulaali - Kuusdeetaa - Amaloota filadhu.


Amaloota Ol'aantoo

Kuusdeetaaf filannoo adda baasa.

Qindaa'inoota Dabalataa

Madda deetaaf filannoo dabalataa adda baasa.

Please support us!