Waliigala

Waliigala

Yoo akka bulchaatti gabatee kuusdeetaa uumte, caancala kana fayyadamte gahiinsa fayyadamaa adda baasuu dandeessa, fi deetaa ykn caasaa gabatee gulaaluuf.

Ibsa

Please support us!