Galchi/iggita jijjiiri

Allows you to enter and confirm a new or changed password. If you have defined a new user, enter the user name in this dialog.

Fayyadamaa

Fayyadamaa haaraa maqaa isaa adda baasa. Dirreen kun kan mul'atu yoo fayyadamaa haaraa uumte qofaa dha.

Iggitaa moofaa

Enter the old password here. This field is visible when you have opened the dialog via Change password.

Password

Iggita haaraa galchi.

Mirkaneessi (iggita)

Ammas iggita haaraa galchi.

Please support us!