Ramaddii Dirree

Qaaqa ramaddii dirree akka ibsitu siif eeyyamu bana.

Ajaja kana bira gahuuf...

Address Data Source Wizards - Field assignment


Ramaddii Dirree

Qaaqaqajojiiwwan: Ramaddii yaadannoo teessoo bana.

Please support us!