Qindaa'inoota Dabalataa

Qindaa'inoota dabalataa deetaa teessoo LDAP'tiif fi maddoolee deetaa alaantoo kanneen biroo akka galchitu siif eeyyama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Qindaa'inoota

Qaaqa qindaa'inoota dabalataa keessatti galchitu waama.

Fuula jalqabaarratti yooLDAP filte, gara fuulduraatti fuulaLDAP argita.

Please support us!