Unkaa Masakaa - Haalatoota fayyadami

Haalata unkichaa ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Unka UmuufMasakawwan fayyadami faayilii foddaa kuusaa deetaa cuqaasi.


Haalatoota fayyadami

Unkichaaf fuula haalataa ifteessa.

Handaara dirree

Specifies the field border style.

Handaarri hin jiru

Dirrichi akka handaara hin qabne ifteessa.

3D ilaalcha

Handaarri dirrichaa akka ilaalcha 3D qabu ifteessa.

Baakkuu

Handaarri dirrichaa baakkuu akka fakkaatu ifteessa.

Unka Masakaa - Maqaa Qindeessi

Please support us!