Ajandaa Masakaa - Maaqa fi Iddoo

Qajojiicha ajandaatiif mataduriichaa fi iddoo fili.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


Mataduree qajojii

Qajojii maqiicha ajandaa murteessa.

Xurree

Xurree guutuu, maqaa qajojii ajandiichaa dabalatee ifteessa.

Qajojii kana irraa ajandaa uuma

Qajojii ajandaa uumun olkaa'a,kana booda, qajojiicha irratti hundaa,un galmee ajandaa haaraa bana.

Qajojii kanarratti jijjiramoota hujeekaa taasiisi

Qajojii ajandiicha ni uuma akkasumaas ol kaa'a, kana booda gulaala dabalataaf qajojiicha bana.

Gara Ajandaa Masakaati Deemi

Please support us!