Faaksii Masakaa - Fuula Saxaxaa

Haalata faaksi galmee keeti qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose File - Wizards - Fax - Page Design.


Faaksii Hojii

Faaksii haalata - hojiitif qajojii faaksii uuma.

Haalata

Haalata durmutaawaa murteessa.

Faaksii Dhunfaa

Faaksii dhunfaadhaaf qajojii faaksii uuma.

Haalata

Haalata durmutaawaa murteessa.

Gara Faaksii Masakaati - Maalimoota hammataman

Please support us!