OfmaaSirreessaan kakaafameera

1ffaan ... 1ffaa ... dhaan bakkabuufameera

Huddeelsoowwan lakkoofsa sadarkaa akka irrarfamaniif OfmaaSirreessaan barruu kee sirreesseera.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!