OfmaaSirreessaan kakaafameera

Iddoo duwwaan dachaa tuffatameera

Iddoo duwwaa hedduun ati galchite iddoo duwwaa tokkotti akka hir'atan OfmaaSirreessaan barruu kee sirreesseera.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!