OfmaaSirreessaan kakaafameera

Mallattoon waraabbii dachaa (") bakkabuufameera

Barruun kee kan sirreeffamu OfmaanSirreessaa kunis mallattoon waraabbii dachaa mallattoo waraabbii tipoogiraafiitiin bakka bu'u taasisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Please support us!