OfmaaSirreessaan kakaafameera

Qubeewwan guguddoon lama jalqaba jechaa fi himaa irra jiran gara qubee guddaa tokkootti sirreeffamaniiru

Jechi jalqaba himaarra tahee qubeen lamaan jalqabaa isaa guguddoo tahan qubee guddaa tokkoon akka jalqabu OfmaaSirreessaan barruu kee fooyyesseera.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!