OfmaaSirreessaan kakaafameera

Hima tokkoon tokkoo qubee guddaan jalqabsiisi

Jechi ammaa qubee guddaadhaan akka jalqabu barruun OfmaaSirreessaadhaan sirreeffameera. OfmaaSirreessaan jechoota jalqaba keewwatarraa, jechoota arfii dhuma himaa booda dhufanii (tuqaa, mallattoo raajeffannoo, mallattoo gaaffii) jijjiira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!