OfmaaSirreessaan kakaafameera

QUbee GUguddoon LAma sirreeffamaniiru

Dogoggoroonni barreeffamaa kana akka "JEcha" fankishinii OfmaaSirreessaadhaan sirreeffamanii fi "Jecha"n bakkabuufamaniiru.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!