Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo

Dhamsawwan ijoo gargaartuu agarsiisa, ukaankaa taliigaa keessatti haaluma wal fakkaatuun qindeeffamu.

Sajoo

Ukaankaa cufaa banuuf akkasumas ukaankaalee xixiqqaa fi fuula gargaartuu agarsiisuuf lama cuqaasi.

Sajoo

Ukaankaa banaa cufuuf akkasumas ukaankaalee xixiqqaa fi fuula gargaartuu dhoksuuf lama cuqaasi.

Sajoo

Fuula gargaarsaa walfakaataa agarsiisuuf sajoo galmee lama cuqaasi.

Use the arrow keys in combination with the Return key to drop down and roll up entries and to open documents.

Please support us!