Toorbarruuwwan Taliiguu

ni dandeessa.

Icon

Fuula ammee gargaartuu irratti mul'ifamef qindeessuuf Toorbarruuwwan ida'i sajoo fayyadami.

Toorbarruuwwan fuula caancalaa Toorbarruuwwanirratti argachuu dandeessa.

Ajajootni armaan gadii baafata halqaraa toorbarruu irraati

Please support us!