Urjiilee fi Faajjiilee

Kamshaa urjiilee fi faajjiilee saxatoo galmetti saagne irraa banuu ni dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Icon Stars

Urjiilee


Sajoo kamshaa urjiilee fi faajjiilee irraa cuqaasi,akkasumas gara galmee fakkaasuu barbaadduu harkisaa.

Sajoo Yaaddannoo

Bobbocni tokko tokko qabannoo addaa kan amaloota bocaa jijjiiruf harkisu dandeessisan qabu. Qareen hantuutee qabannoowwan addaa kanarraa mallattoo akka qabnu taasisa.


Please support us!