Dhangii birushii qalamaa

Garagalcha dhangii barruu ykn wanta akkasumas filannoo dhangii barruu ykn wanta birotti fayyadamuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Sajoo Dhangii BurushiiqalamaaSajookamshaa Durtiiirra jiru cuqaasi.


Sajoo

Clone Formatting

Please support us!