Dhangii birushii qalamaa

Garagalcha dhangii barruu ykn wanta akkasumas filannoo dhangii barruu ykn wanta birotti fayyadamuu dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Format - Clone Formatting.

From the tabbed interface:

Choose Home - Clone.

From the sidebar:

From toolbars:

Icon Paintbrush

Clone Formatting


Please support us!