Halluu

Kamshaa Halluu wajjiin amaloota wanta filamanii hanga tokko gulaaluu dandeenya.

Kamshaa Halluu banuuf, sajoo Halluu kamshaa fakkaattirraa cuqaasi.

Diimaa

Specifies the proportion of red RGB color components for the selected graphic object. Values from -100% (no red) to +100% (full red) are possible.

Sajoo

Diimaa

Magariisa

Specifies the proportion of green RGB color components for the selected graphic object. Values from -100% (no green) to +100% (full green) are possible.

Sajoo

Magariisa

Cuquliisa

Specifies the proportion of blue RGB color components for the selected graphic. Values from -100% (no blue) to +100% (full blue) are possible.

Sajoo

Cuquliisa

Ifiinsa

Ifiinsa wanta saxatoo filameef ifteessi. Gatiiwwan -100% (gurraacha qofa)irraa gara +100% (adii qofa) ni danda'ama.

Icon Brightness

Ifiinsa

Addaadoo

Specifies the contrast for viewing the selected graphic image. Values from -100% (no contrast at all) to +100% (full contrast) are possible.

Icon

Addaadoo

Gaammaa

Specifies the gamma value for the view of the selected object, which affects the brightness of the midtone values. Values from 0.10 (minimum Gamma) to 10 (maximum Gamma) are possible.

Sajoo

Gaammaa

Please support us!