Guddisi

Sababa guddisi fuula ammee agarsiisuu ifteessa.

Double-clicking this field opens the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Filannoo sababoota guddina argamuu ilaaluuf baafata halqara dirree kanarraa banaa.

Please support us!