Madda Deetaa Galmee Ammee

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Sajoo

Madda deetaa galmee ammmee

Gabatee biroo filuuf Gulaali - Kuusaa deetaa Jijjiiri jedhu fili.

Please support us!