Ogeejjiiwwan madaalchisaa

The following comparative operators can be set under Condition in the Standard Filter dialog.

Comparative operator

Galtee

Walqixq (=)

Gatii haala walqixaa mul'isa.

Irra xiqaa (<)

Gatii haala irra xiqqaa mul'isa.

Irra guddaa (>)

Gatii haala irra guddaa mul'isa.

Irra xiqqaa ykn walqixa (< =)

Gatiilee haala irra xiqqaa ykn walqixaa mul'isa.

Irra guddaa ykn walqixa (> =)

Gatiilee haala irra guddaa ykn walqixaa mul'isa.

Walqixa miti (< >)

Gatiiwwan haala walqixa miti.

guddaa

Gatiiwwan N guddaa (gatii lakkoofsa akka arfiitti) agarsiisi.

Xiqqaa

Gatiiwwan N xiqqaa (gatii lakkoofsa akka arfiitti) agarsiisi.

% guddaa

Ida’ama gatiiwwan guddaa N% (gatii lakkoofsa akka arfiitti) agarsiisi.

% Xiqqaa

Wamaraa gatiiwwan xiqqaa N% (gatii lakkoofsa akka arfiitti) agarsiisi.


Please support us!