Odeeffannoo Galmee

Waa'ee odeeffannoo LibreOffice Bu'ura galmee ka'aa agarsiisa . Maqoota galmee, kuusaa sagantaa, fi muraan mul'ate tuqaalen qoodama.

Please support us!