URL Fe'aa

URL saagameen galmee ifteessame fe'i. URL haaraa duraan galmaa'e barreessuu ykn filachuu ni dandeessa. LibreOffice ofummaaan karaa faayilii gara ibsa URLtti jijjiira.

Sajoo Qaxxee

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Please support us!