Akkaataa Xiyyaa

Kamsha MataaXiyyaa bani. Akkaataa xumura sarara filameef ibsuuf mallattoolee mul'ataa fayyadamuu dandeessa.

Sajoo Akkaataa Xiyyaa mul'atu weyita fakkaasaa dalagaawwan fakkaasaa wajjiin mul'ifte qofa dha. Odeeffannoo dabalataaf, kutaa Gargaarsa Akkaatawwan Sararaa ilaali.

Icon Line Ends

Akkaataa xiyyaa

Please support us!