Akkaataa Sararaa

Kamshaa Akkaataa Sarara banuuf sajoo kana, iddoo akkaataa sarara handaaraa fooyyessuu dandeessutti cuqaasi.

Handaarri kun handaara goodayyaa, saxatoo ykn gabatee. Sajoon Akkaataa sararaa kan mul'atu yoo saxatoo, gabatee, taattoo ykn goodayyaa wantaa filame qofa.

Icon Line style

Akkaataa Sararaa

For more information, see the Borders section of the Help.

Please support us!