Handaara

Sajoo Handaarota kamshaa Handaarotaa banuuf, iddoo bal'ina handaara waraqaa ykn wantaa fooyyessuu dandeessa.

Icon Borders

Handaarota

Further information can be found in the Help in Borders. You can also find information on how to format a text table with the Borders icon.

Please support us!