Highlighting

Applies the current highlight color to the background of a character style or text selection.

If no text is selected, click the Highlight Color icon, select the text that you want to highlight, and then click the Highlight Color icon again. To change the highlight color, click the arrow next to the Highlight Color icon, and then click the color that you want.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Character - Highlighting tab.

When editing a character style, choose Highlighting tab.

Icon Highlighting

Highlight Color


shoolaminsatti fayyadamuuf

 1. kabala Dhangiiirraa, sajoo Shoolaminsaa cuqaasi.

  note

  Halluu shoolaminsaa jijjiiruf, xiyya sajoo Shoolaminsaaittaanu cuqaasaa,akkasumas halluu barbaaddan cuqaasaa.


 2. Barruu shooluu barbaadde filadhu

  tip

  Shoolaminsaa jecha tokkotti fayyadamuuf, jecha lama cuqaasaa


 3. To turn off highlighting, press Esc.

Shoolaminsaa haquuf

 1. Barruu Shoolame filuuf

 2. Kabala Dhanguu irraa, xiyya sajoo Shoolaminsa ittaanu cuqaasaa,akkasumas Guutuu mitijedhu cuqaasaa.

Please support us!