Control Wizards

Weyta too'annoo haaraa saagnu akka masaka ofumaan eegalluu fi oollu ifteessa. Qindoominni kun galmeewwan maraaf hundataan fayyada.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Form - Control Wizards.

From the tabbed interface:

Choose Form - Form Control Wizards.

Choose Tools - Form Control Wizards.

From toolbars:

Icon Wizard

Maskoota Bani/Cufi


Masakoota sanduuqa tarree ykn makaa,maalimaa gabatee fi sanduuqota garee saaguf jiran.

Please support us!