Masakoota Banaa/Cufaa

Weyta too'annoo haaraa saagnu akka masaka ofumaan eegalluu fi oollu ifteessa. Qindoominni kun galmeewwan maraaf hundataan fayyada.

Ajaja kana bira gahuuf...

On Form Control toolbar, click

Icon Wizard

Maskoota Bani/Cufi


Masakoota sanduuqa tarree ykn makaa,maalimaa gabatee fi sanduuqota garee saaguf jiran.

Please support us!