Masakaa Gabatee Maalimaa: Filannoo Dirree

Dirreewwan kamtu akka dirree gabatee too'annoo keessaatti argamuu qaban ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Kabala Unka Too'atamtootaa bani sajoo Too'atamoota Dabala cuqaasi,sajoo Gabatee Too'annoo cuqaasi, dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii. Walindhaan kuussaa deetaa jiraachuu qaba.


Dirreewwan argaman

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

Dirreewwan Filataman

Dirreewan deetaa gara dirree unkaa fudhataman agarsiisa.

Please support us!